Khiếu Nại: 0909 972 383 hay 0944 125 460
Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng khay
Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng khay Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng khay Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng khay

Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng khay

Giá 900₫

. Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng

. Giá bán 900.000 đồng / khay 3, 4 tai

. Giá bán 1.000.000 đồng / khay 2 tai

. Xuất xứ:

. Thành phần:

 

. Công dụng:

 

. Cách dùng:

Bình luận mạng xã hội