Khiếu Nại, Tư Vấn, Đặt Hàng: 0902.789.092
Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng trồng
Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng trồng Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng trồng Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng trồng

Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng trồng

Giá 900.000₫

. Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng Trồng

. Giá bán 900.000 đồng / gói 3, 4 tai

. Giá bán 1.000.000 đồng / gói 2 tai

. Xuất xứ:

. Thành phần:

 

. Công dụng:

 

. Cách dùng:

Bình luận mạng xã hội