Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng xắt lát
Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng xắt lát Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng xắt lát Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng xắt lát Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng xắt lát

Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng xắt lát

Giá 350.000₫

. Nấm Linh Chi Đỏ Phượng Hoàng Trồng

. Giá bán 900.000 đồng / gói 3, 4 tai

. Giá bán 1.000.000 đồng / gói 2 tai

. Xuất xứ:

. Thành phần:

 

. Công dụng:

 

. Cách dùng:

Bình luận mạng xã hội