Khiếu Nại: 0909 972 383 hay 0944 125 460
Nấm Thượng Hoàng

Nấm Thượng Hoàng

Giá 3.000₫

Thực phầm chức năng: Nấm Thượng Hoàng

Giá bán: 2,500,000/ 0.5 kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Số:

Cách dùng: Nấm Thượng Hoàng xắt lát ra lấy khoảng 15-20 gram đổ 1 lít nấu được 2 lần

Bình luận mạng xã hội