Trung Thu 2016 đồng hành cùng sinh viên Tôn Đức Thắng

 16/09/2016  Đăng bởi: Sâm Yến Ngân

Sâm Yến Sài Gòn được tiếp tục đồng hành cùng sinh viên Khoa Lao Động Công Đoàn, trường Đại học Tôn Đức Thắng đem niềm vui đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Đồng Nai một ngày Tế Trung Thu thật ý nghĩa.

Cảm ơn thầy Mai Nguyễn Đức Quang và các đồng chí đoàn viên - thanh niên đã tạo cho Sâm Yến Sài Gòn có điều kiện được tiếp tục đóng góp chương trình có ý nghĩa này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nguồn: facebook.com/quangmaivn

Viết bình luận của bạn: